Justensborgs historie

Claus Justsen og Inge Lunding fortæller

Justenborg er en af 8 gårde som blev udstykket i 1767 vest for landsbyen Vrold, mod Mossø. Som årene er gået er gården blevet udstykket i flere selvstændige ejendomme, således jordarealet er blevet reduceret over årene. Hvis man slår op i bogen danske slotte og herregårde, så kan man læse meget mere om den interessante historie på Justsenborg. Der har været gode og dårlige tider med mange skiftende ejere, brande som har betydet store problemer for ejerne. Justenborg har også været brugt som artilleri stilling i de slesvigske krige 1848-1864.

I 2010 købte vi gården som ligger skønt med udsigt over Mossø og Tåning by. Vi besluttede at begynde en renovering af ejendommen, dog således at ejendommen bevarer sit smukke udtryk i landskabet.” Hvor svært kan det være at få en gammel gård renoveret”, tænkte vi. Jo, det kræver gode håndværkere og mange bekymringer omkring rækkefølgen af de mange opgaver som ligger foran os. Vi har lært at vi aldrig bliver helt færdige, men gør det noget? Vejen hen til målet, er mange gange sjovere end at se resultatet.

Inge Lunding er uddannet gartneriteknikker og Claus Justsen Ingeniør, derfor er det helt naturligt at gå i gang med en tilværelse på landet. Det har altid været en drøm at få lidt mere plads, end et hus med have kan tilbyde. Der er ca. 45 Ha jord til gården, hvor de 35 Ha er dyrkbare. Det øvrige areal er eng, skov og ca. 1 km ådal, hvor Tåning Å bugter sig fra Skanderborg sø til Mossø. En sådan gård kunne man leve af tidligere, med liv og arbejde for mange mennesker.

Hvordan får man liv og mennesker tilbage på en lille gård som Justenborg igen? Ikke ved at dyrke hvede eller raps, det kræver kun en mand og en traktor ganske få dage om året.

Derfor kom ideen med Juletræer. Det kræver arbejde og meget manuelt arbejde, tro mig. Der kan også komme folk i december for at købe juletræer og måske kan vi finde gode folk som også vil være med til at lave et julemarked, hver år. Det arbejder vi på og i 2018 er der træer til salg og så går vi i gang med julemarked og fæld selv træer. Der er tilplantet ca. 100.000 juletræer i 2012 og 2014.

En helt anden og måske mere problemfyldt plan blev sat i gang i 2013. Der aftalte vi med min bror Lars Justsen som er uddannet DIPWSET.

Lars fik i 2009 som den første dansker WSET level 4 diplom og læser nu til master of wine niveau 2 og eksaminiere for i WSET Danmark. En masse umulige forkortelser, men essensen af det alt sammen er at Lars har en meget stor viden omkring vin. Så hvorfor ikke prøve at dyrke vin i Danmark? Vores gård ligger i et område i Danmark, hvor betingelserne er de bedste. Der er højtliggende arealer skrånende mod syd, det er bare at komme i gang.

Derfor er vores mål og drøm med vingården, Justenborg at det bliver et sted, hvor alle som har interesse i vin og vindyrkning kan komme og være med i aktiviteterne.

  • Vinskole ved Lars Justsen,
  • Lære og være med i årets gang i vinmarken
  • Selv prøve at vinificiere
  • Komme med egne druer som vi kan vinificere i fællesskab
  • Udveksle erfaringer
  • Ja, alle ideer er velkomne !

Alle disse ønsker og drømme som vi alle kan have, kan aldrig blive til noget, hvis ikke vi får nogen med os. Vi håber at alle vil tage godt imod vores fremstrakte hånd til at deltage i vingårdens arbejde. Som jeg indledte med, så gælder det om at få liv på gården igen som i gamle dage, det håber vi at mange vil være med til.

Vi håber at denne hjemmeside vil være inspiration til jer alle om at komme ud forbi og se, hvad vi har nået indtil nu.

De bedste hilsner
Inge & Claus

Thanks!